Skip to main content

Sponsoring

Combex Transportbedrijf, Mounekamp 4, 9261 XC te Eastermar, stelt voor onze reis in september 2023 geheel gratis een truck beschikbaar waarop onze chauffeurs kunnen rijden voor ons transport  naar Roemenië.


Verslag reis Roemenië aug/sept 2023

De leefomstandigheden in de omgeving van Negresti, een plaats in het noordoosten van Roemenië, zijn bijzonder zwaar, vooral ‘s winters.  Er is een tekort aan voedsel, (winter)kleding, dekens en brandhout.
Paul Marica is kerkelijk werker in Negresti en heeft ons gevraagd hulp te verlenen in deze zorgelijke situatie voor de komende winter.
Negresti ligt dicht bij de grens van de republiek Moldavië.

In antwoord hierop hebben we van 28 augustus tot en met 7 september  een transport georganiseerd.
Vrijdag 25 augustus is in Wolvega de vrachtauto geladen. Twaalf vrijwilligers stelden zich beschikbaar om deze klus te klaren.
Het transport bestond onder andere uit stoelen, diverse ziekenhuisspullen, kleding, schoenen, dekens en dekbedden, alles  bestemd voor de plattelandsbevolking.

Maandag 28 augustus zijn Tjeerd Heikamp en Riepke Herder vroeg vertrokken.
Ineke de Jong, Liliane Heikamp, Sieds Wobbes en Janke van der Wal zijn 3 dagen later per vliegtuig de chauffeurs nagereisd.

In een ziekenhuis in Gilau zijn ziekenhuisbedden, rolstoelen en overige ziekenhuisgoederen afgeleverd.
Gynaecologie- en ziekenhuisbedden zijn afgeleverd in een ziekenhuis in Barlad (omgeving Vaslui)
De artsen van beide ziekenhuizen konden niet begrijpen dat deze spullen werden afgedankt in Nederland.  De goederen waren zeer welkom, het was echt nodig in dit ziekenhuis.
De stoelen en tafels zijn afgeleverd in een kerk, in de omgeving van Negresti. Ook hier was men erg ingenomen met deze goederen.
In Negresti zijn kleding, dekens, dekbedden etc. afgeleverd voor de vele arme gezinnen.

Schoenen LampersUitdelen nieuwe schoenen geschonken door Lampers uit Burgum (met hoed pastor Paul Marica)

Met pastor Paul Marica hebben we daar in een grote supermarkt o.a.  meel, suiker, pasta, conserven,  vlees en  zonnebloemolie gekocht.
Van een klein deel van de gekochte levensmiddelen zijn enkele tientallen voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld aan diverse gezinnen. Wat hebben we daar veel  trieste gevallen aangetroffen.
Alleenstaande moeders met kinderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.
Een bejaarde alleenstaande verwarde man en een hoog bejaarde vrouw die al 47 jaar blind en verlamd is.

Blinde vrouwBlinde en lamme vrouw alleen in haar huisje

Veel gezinnen zijn afhankelijk van de hulp van anderen.
Paul Marica bezoekt deze gezinnen. Ze worden door hem niet alleen geestelijk ondersteund, maar ook voorzien van voedselpakketten, kleding en dekens/dekbedden.
In de winterperiode verstrekt hij brandhout aan de armste gezinnen.
Hiervoor hebben we ondersteuning toegezegd voor de komende winter.

We hebben ook het dorp Schitu Stavnic bezocht. Sinds de bouw van de school in 1997 en het multifunctionele centrum in 2009, beide projecten door ons gerealiseerd, zijn de leefomstandigheden in dit dorp aanzienlijk verbeterd.

We hebben overleg gehad met burgemeester Dobreanu op het gemeentehuis in Voinesti.
Burgemeester Dobreanu vraagt wat onze mening is over Roemenië. Wij zijn van mening dat het in de regio Iasi goed is, maar in de regio Vaslui is het ronduit slecht.
Dobreanu antwoordt hierop dat de infrastructuur en industriële voorzieningen in de regio Vaslui ver achterblijven t.o.v. de regio Iasi. Als gevolg hiervan heerst  er in deze regio een hoge werkloosheid .
Besproken is dat in de nabije toekomst beide gemeenten hun ervaringen uitwisselen en proberen samen te werken.

Door klimaatveranderingen zijn vele waterputten drooggevallen.
Gelukkig worden in september 2023 alle woningen in de dorpen in de gemeente Voinesti aangesloten op het waterleidingnet. Inwoners hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
Het hele project kost € 20 miljoen. Door Europese subsidie kan dit project gerealiseerd worden.
Mede door de inzet van burgemeester Dobreanu en het beleid van de gemeente Voinesti zijn de omstandigheden in deze gemeente enorm verbeterd .
Ook is de burgemeester erg ingenomen met de in 2018 door de stichting uit Garijp  beschikbaar gestelde brandweerauto. Afgelopen jaar zijn in de gemeente Voinesti veel branden geweest, de brandweerauto is erg waardevol gebleken.

We hebben een heel goed gevoel bij wat we hebben kunnen doen voor de arme bevolking in de omgeving van Negresti.

Onze speciale dank gaat uit naar Piet Kapenga, transportbedrijf Combex en bakkerij Van der Zee. Bakkerij van der Zee stelt vervoer beschikbaar voor het inzamelen van grote hoeveelheden meubilair en ziekenhuismaterialen.
Kapenga stelt al vele jaren een opslagloods belangeloos ter beschikking.
Combex heeft dit jaar een vrachtauto gratis beschikbaar gesteld.

Namens de twee samenwerkende stichtingen

Stichting Hulpgoederen Roemenië, Garijp
Stichting Hulp Transport Roemenië, De Westereen

14 november 2023

Sieds Wobbes