Skip to main content

Verslag activiteiten 2020 en 2021

In coronatijd is de samenstelling van het bestuur van onze stichting gewijzigd.
Huidige bestuursleden zijn: Wopke Marra, Sieds Wobbes, Ineke de Jong, Gea Siderius en Willy Bouma.
Willy werkt in het Medisch Centrum Leeuwarden en heeft connecties met de afdeling materiaal beheer.

We hadden het plan in mei 2020 een transport te organiseren, maar door corona kon dit niet doorgaan.
We hebben diverse keren digitaal vergaderd met schooldirectie en gemeente bestuur.
Door corona hebben de schoolkinderen Schitu Stavnic leerachterstand opgelopen. De school heeft 28 tablets aangeschaft voor thuisonderwijs. Dit aantal was echter niet voldoende om alle kinderen te voorzien van een tablet. Onze stichting heeft in overleg met school directie Schitu Stavnic en gemeente bestuur Voinesti de ontbrekende 17 tablets aangekocht. Ook is voor de school in Schitu Stavnic een printer aangekocht.

Met Europese subsidie is in Voinesti een nieuw Eerste Hulp Centrum gerealiseerd.
Met Burgemeester Dobreanu bespreken we welke ziekenhuismaterialen benodigd zijn in het Eerste Hulp Centrum in Voinesti.
Voor de (gedeeltelijke) inrichting van dit centrum hebben we vanaf 2019 bij diverse zorginstellingen in Friesland ziekenhuismaterialen ingezameld, zoals ziekenhuisledikanten met matrassen, reiscouveuse, rollators, rolstoelen, medicijnkasten, bed kastjes, verrijdbare bedtafels, behandelstoelen en tafels.
Rentex uit Bolsward heeft een partij dekbedden, lakens etc. beschikbaar gesteld.

Burgemeester Dobreanu heeft ons uitgenodigd aanwezig te zijn bij de opening van het Eerste Hulp Centrum op 28 september 2021.
Door coronamaatregelen was een maximum aantal bezoekers toegestaan, hierom hebben we besloten onze reis eerder te plannen.

Alle materialen hebben we gestald in een door Kapenga wonen beschikbaar gestelde loods in Wolvega.
De vrachtauto is geladen op 6 september 2021. De hele dag zijn we bezig geweest met laden. Op het eind van de dag zat de trailer tjokvol, 90 m3 goederen kon vervoerd worden naar Roemenië.

Woensdag 8 september 2021 om 5.00 uur zijn Riepke Herder en Tjeerd Heikamp (man van onze tolk Liliana) vertrokken naar Roemenië.
Zaterdag 11 september zijn Ineke, Gea en Sieds afgereisd naar Roemenië. Als gasten zijn meegereisd Piet de Jong, Romke Siderius en Janke van der Wal.
We zijn gereisd met een rechtstreekse vlucht vanaf Eindhoven naar Iasi.
Riepke en Tjeerd zijn zaterdag 11 september in de namiddag gearriveerd in Iasi, rond 21.00 uur is de rest gearriveerd.
Tijdens ons verblijf in Roemenië was het mooi weer, een aangename temperatuur van ongeveer 23 graden.
Zondag 12 september konden we de dag naar eigen inzicht besteden.

Maandag 13 september zijn Riepke en Tjeerd vroeg vertrokken met de vrachtauto naar het gemeentehuis in Voinesti. De rest is met een taxi gereisd. De taxikosten zijn maar een fractie van die in Nederland.
Om 10.00 uur worden we verwelkomd met bloemen op het gemeentehuis in Voinesti.
De voor het Eerste Hulp Centrum in Voinesti bestemde goederen worden uitgeladen, mede door hulp van Roemenen ging dit vlot. Een 3e deel van de geloste lading wordt opgeslagen in de brandweerloods.
Om 13.00 uur wordt ons een maaltijd aangeboden in een nieuw restaurant in Schitu Stavnic. De eigenaar heeft jaren aaneen gewerkt in Engeland, van het daar verdiende geld heeft hij eigenhandig het restaurant gebouwd. Door het volgen van onderwijs onder goede omstandigheden is dit een voorbeeld van de gevolgen van de bouw van de school in 1997 in Schitu Stavnic. Dit geeft ons een tevreden gevoel.
In de loop van de middag rijden we naar Negresti, waar ook een 3e deel van de lading wordt gelost. Deze goederen zijn bestemd voor dorpen in de omgeving waar de armoede nog zeer groot is. Pastor Paul Marica heeft diverse gezinnen in zijn gemeente waar de goederen zeer welkom zijn. In 2019 hebben we samen met de stichting uit De Westereen goederen in drie dorpen uitgedeeld waar pastor Paul Marica werkzaam is. In deze dorpen is de vooruitgang niet merkbaar. Sinds de revolutie in 1989 is er weinig tot niets veranderd en is hulp zeer wenselijk.


Reis 2021 01

Dinsdag 14 september
Om 7.30 uur zwaaien we Tjeerd en Riepke uit voor hun terugreis. In Cluj wordt het laatste deel gelost. Een kennis van Tjeerd en Liliana hebben een bestemming voor de goederen uitgezocht.
Om 9.30 uur staat de schoolbus klaar om ons te vervoeren naar gemeentehuis in Voinesti.
We hebben een gesprek op het gemeentehuis in Voinesti met Burgemeester Dobreanu en huisartsen uit Voinesti.
We informeren naar de brandweerauto en ambulance, die door onze stichting beschikbaar zijn gesteld in 2018 en 2019.
De ambulance wordt ingezet voor alle patiënten, ook de niet ziekenfondsverzekerden.
Zowel de brandweerauto als de ambulance functioneren boven verwachting en hebben mensenlevens gered.
Dr. Maria is helaas niet meer als huisarts gevestigd in Schitu Stavnic. Ze is inmiddels getrouwd en heeft zich elders gevestigd als huisarts. De zorgverzekering is verantwoordelijk voor een eventueel te benoemen arts in Schitu Stavnic. Wel is een huisarts dagelijks in Schitu Stavnic aanwezig van 16.00 tot 7.00 uur. Buiten deze uren wordt de zorg waargenomen door de artsen van het Eerste Hulp Centrum in Voinesti.
De vaccinatiegraad is erg laag in Roemenië. De huisartsen hebben behoefte aan een zuurstof apparaat met uitgebreide functies voor monitoren vitale functies.
Ook is behoefte aan bedlinnen in het nieuwe Eerste Hulp Centrum.
We zeggen toe dat we de gevraagde goederen zullen aanschaffen. In Iasi is een gespecialiseerd bedrijf waar de benodigde goederen gekocht kunnen worden.

Reis 2021 02Verrijdbare bedtafel in verzorgingshuis 

15 september
We brengen een bezoek aan de school in Schitu Stavnic. We worden verwelkomd door de kinderen met bloemen.
We maken kennis met de nieuwe directeur en zijn assistent. De vorige directeur Anton Burca is inmiddels met pensioen. Om de tablets te kunnen vervoeren, hebben we voor alle kinderen een rugtas gekocht en delen dezen uit. Tevens krijgen alle kinderen een door Sieds zijn moeder gebreide wollen muts.
Ouders, kinderen en onderwijzend personeel zijn enorm ingenomen met de door ons verstrekte tablets.

 Reis 2021 03aKinderen met mutsen en rugtassen voor tablets

’s Middags maken we een rondgang door Schitu Stavnic.
In 1994 bezochten we Schitu Stavnic voor het eerst, ten opzichte van toen zijn de leefomstandigheden enorm verbeterd. De meeste lemen hutten zijn vervangen door stenen huizen, zandwegen zijn geasfalteerd, heel Schitu Stavnic is voorzien van straatnamen en huisnummers.

16 september
We worden verrast door Burgemeester Dobreanu en Priester Emilian met een overnachting in een hotel aan een stuwmeer nabij Bicaz in de Karpaten.
De volgende dag maken we een rondvaart over het stuwmeer.
Op de terugweg naar Iasi bezoeken we het klooster Manestirea Neamt.
Deze reis werd ons aangeboden uit dankbaarheid voor onze inzet en hulp in de gemeente Voinesti.

Reis 2021 04Rolstoel komt zeer goed van pas voor deze vrouw

Onze dank gaat uit naar de volgende bedrijven/personen:
Bakkerij van der Zee voor het gratis beschikbaar stellen van een vrachtauto voor het vervoer van de ziekenhuismaterialen naar de opslag in Wolvega.
Piet Kapenga voor het beschikbaar stellen van de loods in Wolvega, waar goederen zijn opgeslagen.
Cosmotruks heeft de trekker tegen zeer gunstige voorwaarden beschikbaar gesteld.
Tjeerd Heikamp en Riepke Herder, zij hebben belangeloos de vrachtauto bestuurd.
Onze tolk Liliana Heikamp-Ichim, elk jaar gaat ze met veel liefde en toewijding ons begeleiden naar Roemenië .

Ook dank aan allen die overige goederen beschikbaar stelden en niet te vergeten de velen die onze stichting een warm hart toedragen door middel van giften en donaties.

Onze conclusie is, dat mede door het volgen van onderwijs onder goede omstandigheden en de enorme inzet van Burgemeester Dobreanu, de situatie in Schitu Stavnic enorm is verbeterd.
In overige delen van Noord-Oost Roemenië zijn nog steeds schrijnende omstandigheden.
In de toekomst zullen wij ons meer gaan concentreren op deze nood.
Uw bijdragen zijn van harte welkom, blijf ons steunen.

Sieds Wobbes
november 2021