Skip to main content

Verslag mei 2018

Deelnemers bestuur:
Wopke Marra en Sieds Wobbes, Ineke de Jong, Gea Siderius, Oene Pijl en Liliana Heikamp.
Gasten:
Doeke Fokkema, Willy Bouma, Albert Hoof, Jelle van der Valle en Jelle Boerema.

Sieds, Wopke en Willy zijn met auto gereisd.
Albert Hoof, Jelle van der Valle en Jelle Boerema zijn met de brandweerauto gereisd.
De rest per vliegtuig (Austrian airways) van Amsterdam via Wenen naar Iasi.

Het doel van deze reis was de overdracht van de brandweerauto aan de gemeente Voinesti en medische apparatuur aan Dr. Mina.
Sieds, Wopke en Willy zijn donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) om 8.00 uur vertrokken.
Na 2 overnachtingen in Roudnice in Tsjechië en Gyongyos in Hongarije, arriveerden ze op zaterdag 12 mei om 21.15 uur in Iasi.
De reizigers per vliegtuig zijn zaterdag 12 mei in Iasi aangekomen.
Dit jaar is overnacht in hotel Moldova.
De brandweermannen zijn vrijdag 11 mei om 4.00 uur vertrokken. Ze hebben in Roemenië nog twee plaatsen bezocht waar in vorige jaren ook een brandweerauto door hen is afgeleverd. Ze zijn gearriveerd in de loop van dinsdag 15 mei.
De brandweermannen hebben een voorspoedige reis gehad, geen problemen bij de grensovergangen. Mogelijk dat dit een gevolg was dat de mannen in brandweeruniform gekleed waren.
Op zondag 13 mei zijn bij de Metro in Iasi inkopen gedaan voor presentjes voor de kinderen.
Het plan was een bezoek te brengen aan Schitu Stavnic, maar door het slechte weer is in eerste instantie hiervan afgezien. Iedereen kon de tijd naar eigen inzicht besteden.
Nadat het weer opklaarde zijn we alsnog richting Schitu Stavnic vertrokken.
Helaas werd het weer wederom slecht en is afgezien van een rondgang door het dorp.
Priester Emilian was aanwezig in MFC, zodat wij de pakketten voor de kinderen konden samenstellen.
Maandag 14 mei zijn we om 10.00 uur bij school in Schitu Stavnic ontvangen door de schoolkinderen. We werden weer verwelkomd met bloemen en zang.
Vervolgens zijn de presentjes overhandigd.
Met familie Burca is gesproken over de (vervolg) studie van de getalenteerde kinderen. Omdat de ouders van de betreffende kinderen niet willen meewerken, komt dit project tot op heden niet van de grond.
Doeke Fokkema informeert naar de mogelijkheden op school voor kinderen met een beperking. Het is Doeke opgevallen dat de school niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.
De familie Burca antwoord dat er (nagenoeg) geen kinderen zijn beperking(en).
We worden om 13.00 uur verwelkomd op de BSO in Voinesti voor een uitgebreide maaltijd.
Hierna keren we om +/- 16.00 uur terug naar MFC in Schitu Stavnic voor een gesprek met o.a. Priester Emilian en Dr. Mina en directeur overkoepelende scholen.
Priester Emilian overhandigd ons 2 uitgebreide rapporten van werkzaamheden

Dr. Mina kon wel een gat in de lucht springen van blijdschap toen de medische apparatuur haar werden overhandigd.
Ok was ze bijzonder blij met de overige medische artikelen die Willy haar overhandigede. Deze artikelen waren overbodig in MCL.

Telefoonnummer Roemeense collega Willy is geregeld met dr. Mina.
We brengen nogmaals de situatie aan de orde van de kinderen met een beperking. Het blijkt dat deze gevallen toch voorkomen in Schitu Stavnic. Helaas wordt hier (nagenoeg) geen aandacht aan besteed.
Mogelijk dat we dit als speerpunt opnemen voor de toekomst!?!?

Dinsdag 15 mei worden we ontvangen op het gemeentehuis in Voinesti.
Burgemeester Dobreanu doet verslag van plannen in toekomst.
Uit Schitu Stavnic hebben 2 wethouders zitting in gemeenteraad. Deze wethouders worden zowel in gemeenteraad als Schitu Stavnic gewaardeerd.
De apotheek werkt perfect en is een groot succes.
Er is behoefte aan onderhoudstimmerlui. Burgemeester zal lijst samenstellen van benodigd gereedschap.
Laarzen voor brandweermannen zal onze stichting kopen bij een bedrijf in Iasi.
Oene Pijl bedankt burgemeester Dobreanu voor warme ontvangst.
Doeke Fokkema spreekt gemeenteraad toe en overhandigd burgemeester Dobreanu een cadeau namens gemeente Tytsjerksteradiel. Met behulp van google doet Doeke geografisch verslag van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Hij promoot diverse friese producten, zoals pootaardappelen.
Ook wijst Doeke op de mogelijkheden voor studie in Leeuwarden.
Ook vandaag worden we om 13.00 uur verwelkomd op de BSO in Voinesti voor een uitgebreide maaltijd.
Hierna maken we een rondgang door het dorp.
De oude blinde vrouw van ruim 85 jaar blijkt in het afgelopen jaar te zijn overleden.

Woensdag 16 mei
Dit is de grote dag dat we de brandweerauto kunnen overdragen aan de gemeente Voinesti.
De regionale pers is aanwezig om van dit gebeuren verslag te doen.
Het stichtingsbestuur neemt ruim voor Voinesti plaats in de brandweerauto.
Met loeiende sirene arriveren we bij het gemeentehuis.
De brandweerauto wordt door de priesters ingezegend.
Nadat Oene Pijl de contactsleutels aan burgemeester Dobreanu heeft overhandigd, is de overdracht een feit.
Albert Hoof en Jelle van der Valle geven uitgebreid uitleg hoe een ander werkt, waarna een blusdemonstratie wordt gegeven.
Doeke Fokkema stuurt een verslag van dit gebeuren naar diverse media in Friesland. Een kort verslag is te zien op Omrop Fryslân.
Sieds Wobbes wordt geïnterviewd voor een verslag in de regionale krant.
Ook vandaag worden we weer verwelkomd op de BSO in Voinesti voor een uitgebreide maaltijd.
Burgemeester Dobreanu overhandigd ons allemaal een aandenken. Hij spreekt zijn enorme waardering uit voor alles wat onze stichting heeft gerealiseerd.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde reis.


Rapport activiteiten 2017

Download hier het originele Roemeense rapport

Hierna de in het Nederlands vertaalde versie:

Aan de Stichting Hulpgoederen Roemenië, uit Nederland

Ondergetekende priester Emilian Patriche, priester van orthodoxe kerk te Schitu Stavnic, gemeente Voinesti, provincie Iasi.
Deel ik u mee de activiteiten van de sociale en medische hulp vanuit het MFC te Schitu Stavnic over het jaar 2017.
Alle activiteiten van wat wij hebben uitgevoerd in 2017 is het resultaat van teamwerk, samengewerkt met burgemeester ingenieur Dobreanu, vertegenwoordiger van de gemeente Voinesti, mevrouw directrice Lorena Stegariu van de overkoepelende school Slobozia en Schitu Stavnic, Doctor Lactramioara-Maria (Non Mina) Dediu uit MFC Schitu Stavnic (medisch centrum) en mevrouw Livia Manzatu, eigenaresse apotheek in Schitu Stavnic (bedrijf Farma Liv)

Verslag priester 01

(1)
Onderstaand de hulpactiviteiten van de sociale groep van de kerk en dorpsraad om de moeilijke gezinnen te steunen. Deze groep heeft de naam gekregen “Heilige Luca”.
In 2017 is het ons gelukt de mensen in nood te helpen met: kleren, schoenen, voedsel, medicijnen en geld voor verschillende medische onderzoeken en benodigde school materialen.
Andere activiteiten zoals:
143 gezinnen zijn geholpen met voedselpakketten in Schitu Stavnic en Slobozia.
121 gezinnen geholpen met kleding (naam programma “Ik ben naakt en jullie hebben mij gekleed”)
55 arme kinderen uit Slobozia geholpen met winterschoenen. (naam programma “Schoenen voor hun”)
Ons doel is alle kinderen uit Slobozia en Schitu Stavnic blij te maken met nieuw schoenen.
Schriften, potloden, boeken enz. verstrekt aan 47 kinderen. (naam programma “School niet voortijdig verlaten”)
463 personen financieel geholpen met medicijnen en medische onderzoeken. Waarde Lei 16.205 (€ 3.478,00)

 Verslag priester 02

 Verslag priester 03

(2)
De activiteiten van medische huisartspraktijk in MCF te Schitu Stavnic (pag 6)
In 2017 heeft dr Mina in deze praktijk 1013 patiënten onderzocht, waarvan 550 verzekerd en 463 zonder ziektekosten verzekering. Deze niet verzekerde patiënten zijn geholpen met onderzoeken en medicijnen ter waarde van € 5.000,00.
58 patiënten van deze categorie hebben gratis analyse gekregen, 86 personen echografie. Al deze kosten zijn gedekt door het sociale bureau van de kerk.
Maandelijks zijn 900 medische activiteiten verricht voor de patiënten. (zie foto pag 6 programma dr Mina)
Dr Mina werkt ’s morgens van 8.00 tot 13.00 uur in de praktijk en tussen 13.00 en 15.00 uur doet ze huisbezoeken.
Vanaf mei 2018 is in Schitu Stavnic gesticht het permanente Eerste Hulp Centrum “Heilige Nicolaie”. Deze organisatie verleent permanente eerste hulp voor de gehele gemeente Voinesti dag en nacht. (In Nederland te vergelijken als dokterswacht)
Het team bestaat uit 5 artsen en 5 assistenten, de coördinator is dr. Mina.
Maandag t/m vrijdag 15.00 – 8.00 UUR
Zaterdag en zondag van 8.00 tot 8.00
Dit is een tijdelijke situatie tot de plannen voor een nieuw eerste hulp centrum in Voinesti zijn gerealiseerd.

Verslag priester 04

Verslag priester 05

(3)
Apotheek “Firma Liv”
Vanaf juli 2017 functioneert in het MFC de apotheek “Firma Liv”.
Coördinator mevrouw Livia Manzatu. De apotheek is gevestigd in de sanitaire ruimte(douches) in het MFC te Schitu Stavnic.
Aanpassingen zoals isolatie van het gebouw, sanitaire ruimte etc., zijn mede mogelijk gemaakt door de stichting Hulpgoederen Roemenië. Waarde € 5.000,00.

Verslag priester 06

Dit rapport is gepresenteerd aan de wethouders, kerkenraad (8 leden), overkoepelende schooldirectie. Dit rapport is goed bevonden en getekend op 23 april 2017.
Wij danken hartelijk aan alle medewerkingen en ondersteuning, verleend door de stichting Hulpgoederen Roemenië uit Nederland, die het prachtige MFC in Schitu Stavnic heeft gerealiseerd en ondersteuning voor al deze activiteiten.

Datum 1 april 2018

Handtekening van burgemeester, priester, arts en wethouder.

Verslag priester 07 handtek