Skip to main content

Nieuws - 2014

Nieuws van juf Antonela

We hebben een mooie mail gekregen van de juf van de school in Schitu Stavnic.
Ze wist niet zeker of ze het al eerder had verteld, maar in augustus is er een opslag voor het brandhout getimmerd. Inmiddels is de opslag al met hout gevuld.

 IMG 20140702 091958IMG 20141001 095408

Ze vertelde dat er een school uit Iasi op bezoek geweest was samen met priester Emilian bij de opening van het schooljaar. Zij hadden leesboeken meegenomen voor de kinderen van “onze” school.
De kerk had eerder al nieuwe kasten gegeven. Meer boeken is natuurlijk fijn want die kunnen het leesniveau van de kids alleen maar bevorderen.

thumb IMG 20140923 085538thumb IMG 20140930 101625
 
Door toedoen van burgemeester Dobreanu is de school gerenoveerd: de buitenkant is geschilderd, de trappen (ook van het Multifunctionele Centrum) en stoepen zijn gerepareerd.
thumb IMG 20141013 102927IMG 20141010 112417
 

De Stichting heeft geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van twee wasmachines en een droger voor het MFC, zodat er meer nadruk kan worden gelegd op hygiène.

Fotografie0087

Er is ook geld toegezegd voor de realisatie van sociale projecten waar de priester en de gemeente plannen voor hebben gemaakt. Als de plannen zijn uitgewerkt, kan het geld worden overgemaakt.
Deze nieuwe burgemeester en de priester die speciaal voor Schitu Stavnic is benoemd hebben een heel positieve invloed op het dorp!
De winter is begonnen in Roemenië. Na veel regen ligt er nu sneeuw.
De lagere school telt momenteel 52 kinderen en de kleuterschool 21 kleuters. In Roemenië kennen ze geen basisschool.


Verslag bezoek aan Roemenië

Roemeniëreis van 3 t/m 9 mei 2014

Drie bestuursleden van de stichting, een fietser die meegedaan heeft aan de sponsorfietstocht naar Roemenië in 2004 en 2009 en onze tolk hebben een bezoek gebracht aan ons dorp Schitu Stavnic. We gingen er hoopvol heen omdat de burgemeester van de gemeente Voinesti waar ons dorp onder valt, ons telefonisch in februari had gemeld, dat we in mei versteld zouden staan van de vorderingen. En dat is uitgekomen! 

Vanuit een mooi uitkijkpunt hebben we eerst een foto gemaakt van het hele complex: Multifunctioneel Centrum en de school met het nieuwe hek erom heen!


mei2014

mei2014 mei2014

We zijn weer gastvrij met bloemen ontvangen door de schoolkinderen en hun juffen en meester. We kregen een mooi optreden te zien van de kinderen met liedjes en dansen!

mei2014 P1080432

We hebben een rondgang door het dorp gemaakt met juf Antonela, die de verhalen van de bewoners in het Engels voor ons vertaalde. We hebben gesprekjes gevoerd met behoeftige ouderen maar ook met zeer bejaarde vrouwen gesproken, die ons trots hun akkers lieten zien voor graan, druivenranken, aardbeien en bloemen. Het aantal in aanbouw zijnde huizen was ook erg toegenomen. Wel is het zo dat de meeste mensen die woningen bouwen een tijdlang werken of gewerkt hebben in het buitenland. De werkgelegenheid in dit gebied van Roemenië is ronduit slecht.

mei2014mei2014

In de dagen die volgden, hebben we gesprekken gevoerd met burgemeester Dobreanughe en de nieuw aangestelde priester van de orthodoxe kerk. (Die gesprekken werden ondersteund door onze onmisbare tolk Liliana). Zij vertelden van hun gerealiseerde projecten en de plannen die nog op stapel staan. Er sprak zo'n enthousiasme uit! Ze vinden dat het multifunctionele centrum (MFC) wat in 2009 is gerealiseerd zo'n prachtig gebouw is, dat het verdient om zeer functioneel te worden gebruikt. Wij hadden in januari de burgemeester een brief geschreven waarin we onze verontrusting uitspraken over een op handen zijnde leegloop van het gebouw. Daar zijn ze heel fanatiek mee aan de slag gegaan.

Tijdens maaltijden in het MFC werden met alle betrokkenen heel wat zaken besproken. Ook mede om het feit dat alle partijen weten wat hen te wachten staat en om een goede samenwerking te bewerkstelligen. Hier drongen de priester en de burgemeester ook op aan tijdens hun speeches.

mei2014 mei2014

mei2014

De priester (benoemd in Schitu Stavnic in november 2013) heeft in twee weken tijd alle gezinnen bezocht om er zo achter te komen waar de nood het hoogst is. Hij is van plan dat drie keer per jaar te gaan doen. Hij wil een keuken inrichten om maaltijden te verstrekken aan de kinderen voor ze naar huis gaan. Een gasfornuis en een grote koel/diepvrieskast stonden er al. Hij wil kleuters uit het naburige dorp Slobozia met de schoolbus naar ons centrum laten komen om daar ook les te krijgen. "Onze" kleuters hebben een ruim onderkomen en de priester vindt dat de nieuwe kleuters ook wel een ruimte van ons centrum kunnen krijgen.
De burgemeester is al in gesprek met de zorgverzekeraar om te proberen een huisarts in Schitu Stavnic te vestigen, die ook de patiënten uit Slobozia helpt. Het wordt dus allemaal breder getrokken. Hij heeft zelfs plannen om een zomerkamp te realiseren, waarbij kinderen in het nieuwe gebouw voor naschoolse opvang in Voinesti (dat vorig jaar is gerealiseerd) gaan slapen en gaan eten en douchen na het sporten in het MFC. De eettafels komen in het computerlokaal te staan. Er is zelfs een Plaatselijk Belang opgericht, dat bestaat uit drie mensen, één door de kerk en twee aangesteld door de gemeente. Wel alle drie afkomstig uit Schitu Stavnic. Ze gaan zelfs raadsvergaderingen bijwonen. Ze functioneren als een soort wethouders.

mei2014Er is een nieuwe directeur voor Bovenschools management benoemd. Mevr. Crivoi is heel enthousiast. Er komt elke week een ICT-er om de schoolkinderen computerles te geven. Ze wil de computers zelfs op den duur wel toegankelijk maken voor opgroeiende jeugd uit het dorp. Het weefgetouw dat we een aantal jaren geleden hebben meegenomen uit Nederland, wil ze gebruiken voor handwerkles. Deze mevrouw is zelf heel goed in handwerken en alles wat met textiel te maken heeft.
Ze heeft ook gezorgd dat er een groepje van zes jongens en meisjes van 14 jaar een traditionele zigeunerdans voor ons hebben opgevoerd. Zij had samen met de leerkracht Frans en geschiedenis de kleding ontworpen en gemaakt. De kinderen van onze school 6 t/m 10 jaar krijgen 6 uur Franse les per week.

We hebben op verzoek van de burgemeester ook overleg gehad met vier ondernemers, die een agrarisch bedrijf hebben. Zij willen heel graag contact leggen met Nederlandse ondernemers om te leren meer rendement uit hun bedrijf te halen. We gaan deze behoeften doorspelen aan LTO of een Landbouwhogeschool in Nederland. We zijn op bezoek geweest bij een van de ondernemers, die in kassen groente en kruiden kweekt. De kassen waren van plastic en de groenten macrobiotisch.

mei2014P1080672

Alle veranderingen wekten hier en daar wel wat scepsis of argwaan. Kritiekpunten op de nieuwe plannen vingen wij ook wel op. Wij hebben er bij de burgemeester en de priester op aangedrongen dat een goede communicatie met de huidige dokters en leerkrachten wel van belang is om alles te doen slagen. Er zou op aandringen van een leerkracht iemand uit het dorp worden aangetrokken om het nieuwe gebouw schoon te houden.

mei2014

Onze stichting kijkt met voldoening terug op dit bezoek en heeft ook het volste vertrouwen in de toekomst van Schitu Stavnic en het beleid van de gemeente Voinesti.

Cobi Koning (bestuurslid),
namens de deelnemers aan deze reis


 

Bezoek aan Roemenië mei 2014

Beste lezers van onze website,

Binnenkort gaan vijfbestuursleden en een fietser, die heeft meegedaan aan de sponsorfietstocht, weer naar Roemenië. Ook al hoort u niet zoveel van ons, we zijn druk bezig met de voorbereidingen van dit bezoek van 3 tot 9 mei 2014.

We hebben een brief gestuurd naar de burgemeester van de gemeente Voinesti, waar Schitu Stavnic onder valt. We hebben daarin dingen genoemd, die voor ons gevoel verbeterd kunnen worden. We hebben allerlei ideeën gestuurd en erop gehamerd dat het belangrijk is dat er draagvlak voor de plannen is. Dat het met elkaar gedaan moet worden . De burgemeester is een actieve man en heeft direct contact gelegd met de priesters van het klooster en de kerkraden van Slobozia (ook een plaats in de gemeente) en Schitu Stavnic. De priesters hebben ons het contract gestuurd dat ze hebben ondertekend om het samenwerkingsverband met de gemeente vast te leggen.

Er is ruimte gekomen in het Multi Functionele Centrum (MFC) doordat de tandarts haar praktijk heeft verplaatst naar de hoofdplaats. De priesters willen vanuit het MFC warme maaltijden verstrekken aan de kinderen. We hopen ook aan armlastige oude mensen, die we vorig jaar in het dorp hebben ontmoet. Deze lieten ons toen weten afhankelijk te zijn van de goedwillendheid van buren.
De priesters willen er ook een bibliotheek vestigen voor de beide plaatsen, zodat kinderen behalve op school ook thuis boeken kunnen lezen. (De meeste mensen zijn te arm om ze zelf te kopen). Ze willen ook proberen artsen te benaderen die vrijwillig werk gaan verrichten voor de dorpsgemeenschappen.

De burgemeester heeft ons telefonisch via onze tolk laten weten dat we in mei versteld zullen staan van alles wat al is voorbereid en in gang is gezet. Vol verwachting gaan we er in mei naar toe. We werken nog druk aan een draaiboek, dat we hanteren als we daar zijn om onze tijd, die we daar hebben, goed te kunnen benutten!

We hopen zo dat we de mensen in Roemenië weer een beetje dichter bij een betere toekomst kunnen brengen!

Namens het bestuur van de Stichting Hulpgoederen Roemenië,

Cobi Koning


Nieuws - 2014

A Long Story

Nederlands drama met Raymond Thiry als Ward die op zoek gaat naar de moeder van de negenjarige Roemeense jongen Mihai

Nadat zijn vrouw is overleden keert Ward terug naar Nederland. Hij kan echter moeilijk aarden en contact leggen met mensen. Wanneer hij zijn huis laat opknappen door een Roemeense klusjesman en deze ineens verdwijnt, ontfermt Ward zich over het negenjarige zoontje van de man. De jonge Mihai heeft nog een moeder in Roemenie, en Ward besluit af te reizen naar het land om de jongen naar zijn moeder te brengen. Onderweg ontdekt hij echter een vreselijk geheim.

De Première was op het Nederlands Film Festival 2013.