Skip to main content

2011

Kunststofkozijnen in Schitu Stavnic

Dit najaar zijn er nieuwe kunststofkozijnen geplaatst in de school in Schitu Stavnic!
De school dateert uit 1998 maar een aantal kozijnen begon te rotten. Daarom heeft Stichting Hulpgoederen Roemenië besloten het maar meteen goed aan te pakken en opdracht gegeven alle kozijnen te vervangen voor kunststofkozijnen.
Daardoor is men ook af van het onderhoud. Onderhoud kost geld en de gemeente aldaar heeft daar het geld niet voor.
Onze stichting had de mogelijkheid wel om dit te realiseren met het geld van onze donateurs en acties als Slag om 'e Mar en het 40-dagen project van de kerk.
Het is fantastisch dat dit mogelijk gemaakt wordt door zoveel financiële hulp uit Fryslân! Heel hartelijk dank!

Op 22 oktober kregen we een mail van juf Antonela met het volgende bericht:
"De kunststofkozijnen van deuren en ramen zijn geplaatst! Alles is geschilderd en het is prachtig geworden! Het fijnste van de nieuwe kozijnen is dat de school zoveel lichter en behaaglijker is geworden (dubbel glas). De school is veel stijlvoller geworden!".


Roemeniëreis van 2 t/m 8 mei 2011

Deze reis was er meer een van inventariseren, controleren en opdrachten geven, die later nog moeten worden uitgevoerd. Kijken bijvoorbeeld of het multifunctionele centrum (MFC) dat twee jaar geleden tot stand is gekomen, al helemaal in gebruik is genomen.

Natuurlijk werden we op school, die gebouwd is in 1997, welkom geheten door het onderwijzend personeel en de kinderen, die weer als vanouds, bloemen uit hun eigen tuin hadden mee genomen voor ons.

We hebben aan de 500 inwoners van het dorp voedselpakketten uitgedeeld vanuit het MFC. De mensen kwamen hun voedselpakket ophalen, d.w.z. een plastic zak met bloem, olie, rijst, koffie, boter en suiker erin. De mensen lijden geen honger maar iets extra's kunnen ze heel goed gebruiken! Die tassen met inhoud bestellen we bij een groothandel in Iasi, een naburige stad. Juf Maria vinkt alles af op de lijst met namen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

We hebben bestuurslid Geert Pebesma, die in december is overleden, herdacht in het bijzijn van alle kinderen en leerkrachten. Zijn portret hebben we overhandigd. Dit komt naast het portret van Jan Timmerman te hangen, de grote kracht achter de bouw van de school. Helaas ook overleden. Juf Burca sprak uit dat ze erg dankbaar zijn voor het oprichten van de school en het feit dat daardoor de kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. Na deze plechtigheid hebben we de kinderen allemaal een zakje met snoep gegeven.

We hebben het MFC geïnspecteerd en opdracht gegeven aan een installateur uit de omgeving om vijf extra radiatoren erbij te plaatsen omdat niet alle ruimtes voldoende verwarmd konden worden. De "stoker", de man die de houtgestookte verwarming elke dag in de gaten houdt, was helemaal enthousiast over deze kachel én de accu, die kan zorgen voor 24 uur stroom bij stroomuitval!

We hebben gesprekken gevoerd met de burgemeester, de artsen en tandarts, en met de directeur van het bovenschools management. Met de burgemeester hebben we de vragen besproken, die er bij ons leefden over het onderhoud van de beide gebouwen.
Hij heeft beloofd om een commissie te vormen, die een onderhoudsplan gaat opstellen en geld reserveert voor het onderhoud. (De gebouwen zijn overgedragen aan de gemeente). We hebben gezegd dat onze stichting van plan is de kozijnen van de school te vervangen voor kunststofkozijnen. De burgemeester heeft contact gelegd met een aannemer, die de andere dag bij school kwam kijken om een offerte te kunnen gaan maken.

Er zal opdracht gegeven worden voor een paar doelen in de buurt van de school, zodat de jongelui van Schitu Stavnic kunnen voetballen. Die kunnen betaald worden van het geld van de catechesegroep uit Garyp.
De douches in het MFC worden vanaf volgende week in gebruik genomen. Voorlopig alleen in het weekend. De mensen moeten hier ook aan wennen: ze halen nu het water nog uit een waterput in het dorp!
Met directeur Gabriela, hebben we gesproken over het schoolmeubilair, dat een vrachtwagen uit de Westereen aan het eind van de week zou gaan lossen voor "onze"school. De oude tafels en stoeltjes zijn nog wel in redelijke staat maar ze zijn te klein voor de kinderen en dat is slecht voor de ruggetjes! Ze waren er erg blij mee.

De dokters en tandarts werken twee dagen per week in het nieuwe MFC! Dat is een hele vooruitgang voor een dorp dat vaak met paard en wagen 20 km moet rijden om bij de dokter te komen. Een taxichauffeur noemde die gekscherend "de Ferrari van Roemenië!"

We hebben samen met de arts en de tandarts een bezoek gebracht aan een winkel met medische apparatuur. Wij hebben ze gelegenheid gegeven om elk voor een bepaald bedrag spullen uit te zoeken. Ze vonden het moeilijk kiezen want ze kunnen zoveel gebruiken… Bij de plaatselijke apotheek mocht ze nog medicijnen bestellen.
Daar konden we geld van het 40 dagen project voor besteden!

Er zal een nieuw hek om de school worden gemaakt. De stichting betaalt de materialen en de gemeente gaat mensen beschikbaar stellen (die een uitkering krijgen) om het werk uit te voeren. Dat is de grote wens van directeur Anton Burca!

We zijn op ziekenbezoek geweest bij de moeder van Liliana, onze tolk. We schrokken wel van de omstandigheden waaronder de patiënten er moeten verblijven. Twee vrouwen lagen in één bed. Er waren niet genoeg bedden… Familie moet het zieke familielid verzorgen omdat er niet genoeg personeel is en omdat er niet genoeg medische middelen zijn.
Liliana had dokters geld betaald om er voor te zorgen dat haar moeder op een kleinere kamer kon komen, zodat ze beter verzorgd werd. 's Morgens was er een ongelukje met een infuus geweest. 's Middags waren nog de lakens niet verschoond: de bloedspetters waren nog zichtbaar… Er is nog veel werk te doen in Roemenië!

Om met iets leuks te eindigen: dokter Simona had ons uitgenodigd om bij haar thuis te komen barbecuen. 's Morgens waren er kippen geslacht; de kippenbouten lagen 's middags op het rooster van de barbecue, lekker klaar gemaakt met verse kruiden uit haar tuin.
Later liet ze ons raden wat ze nog meer ging roosteren. Het leek op verbleekt gehakt, met een tomaatje erbij, meloen, kiwi, takjes kruiden op folie. Het bleken testikels van een varken te zijn! Twee van ons durfden een heel klein stukje te proeven.
Als jullie denken dat we het lekker vonden, dan heb je het mis!

Cobi Koning


Uitreiking cheque!

Op Tweede Paasdag eindigde de dienst in de kerk van de Protestante Gemeente in Garyp met de bekendmaking van de opbrengst van de 40 dagentijd. De kinderen van groep 7 van de Chr. Basisschool De Wrâldpoarte uit Garyp hebben maar liefst € 5.696,56 in het dorp opgehaald!
Een ongelooflijk bedrag!

Stichting Hulpgoederen Roemenië Garyp/Earnewâld en Pata Rat van Bert en Margriet Looij-v.d. Velde mogen dit delen, zodat elke stichting over € 2.848,28 kan beschikken.

Namens St. Hulpgoederen Roemenië heeft bestuurslid Cobi Koning de cheque in ontvangst mogen nemen van de kinderen. Ze bedankte de kinderen en de inwoners van Garyp voor dit enorme bedrag. Ook de kerk, die dit mogelijk heeft gemaakt!
Ze zei dat de kinderen van Schitu Stavnic erg blij zullen zijn met de nieuwe schoolmaterialen die ervoor zullen worden aangeschaft. In deze tijd van economische crisis, die in Roemenië extra hard is aangekomen, komt dit heel goed van pas.
Misschien kan met dit geld ook nog een begin worden gemaakt met vervanging van verrotte kozijnen door kunststofkozijnen van de basisschool in dit Roemeense dorp. Deze basisschool is gebouwd door de Stichting in 1997.

Uit deze grote opbrengst blijkt weer dat Garyp Schitu Stavnic een zeer warm hart toedraagt.
Geert van de Velde, vader van Margriet, die met haar man Bert in het zigeunerdorp Pata Rat werkzaam zijn, bedankte ook heel hartelijk voor de grote som geld. Daar kunnen twee huisjes voor worden gebouwd.
De groep 7 jongens en meisjes hebben een paar keer tijdens deze dienst liedjes gezongen onder enthousiaste muzikale en vocale begeleiding van Suzanne en Rita, twee Roemeense tweelingzusjes.

SN857062Bestuursleden Stichting Hulpgoederen Roemenië v.l.n.r. Piebe Wester, Sieds Wobbes, Cobi Koning met cheque, Gea Siderius, Wopke Marra

 

 


Jongeren voor jongeren in Roemenië!

Het afgelopen winterseizoen hebben ca. dertig jongeren deelgenomen aan de huiscatechese van de Protestantse Gemeente Garyp.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt geld ingezameld dat na afloop van het seizoen wordt bestemd voor een goed doel.

Dit jaar was dat Stichting Hulpgoederen Roemenië. Penningmeester Wopke Marra heeft op hun laatste bijeenkomst het geld uitgereikt gekregen, dat de jongeren zelf bij elkaar hebben gespaard!
Marra heeft hen verteld dat de Stichting de 200 euro zal spenderen aan de schoolkinderen in Schitu Stavnic.
Deze zullen daar vast heel blij mee zijn!

Hartelijk dank jongelui!


Opbrengst 40 dagentijd 2011 in Garyp

Op vrijdag 18 maart waren Piebe Wester en Cobi Koning, bestuursleden van Stichting Hulpgoederen Roemenië aanwezig op de Chr. basisschool De Wraldpoarte in Garyp om presentaties te geven over het arme Roemeense dorp Schitu Stavnic.

We werden gastvrij ontvangen door directeur Eelke Hoekstra. De oudste schoolkinderen brengen spaardoosjes bij de huizen langs in Garyp waarin geld voor Roemenië gespaard kan worden in het kader van de 40 dagen tijd. Vlak voor Pasen worden de doosjes weer opgehaald.

De opbrengst van deze actie gaat behalve naar onze stichting ook naar een ander project in Roemenië: Pata Rat, een heel arm zigeunerdorp, waar Bert en Margriet Looij-van de Velde werken.
Zij gebruiken het voor de bouw van huisjes en lesmateriaal voor hun school.

Cobi Koning vertelde over het dagelijkse leven van de kinderen en volwassenen in Schitu Stavnic. Ook vertelde ze over de basisschool die daar is gesticht in 1997 en het Multifunctionele Centrum dat gebouwd is in 2009.
Ze lichtte met geprojecteerde foto's o.a. toe hoe een huisarts en tandarts werkzaam zijn in dit nieuwe gebouw.
Eindelijk kunnen de bewoners nu in eigen dorp naar deze dokters zonder eerst, zoals voorheen, met paard en wagen een tocht van 15 km te moeten maken.
De kinderen luisterden geboeid.

Daarna kwamen Susanne, een jonge Roemeense en Geert van de Velde aan de beurt om hun project toe te lichten.
Susanne leerde de kinderen een Roemeens liedje en tellen tot 10 in het Roemeens. Ze zei daarna het Roemeense alfabet op.
Dit vonden de kinderen erg leuk.

Op zondag 20 maart hebben vertegenwoordigers van de beide stichtingen opnieuw een kleine presentatie gegeven in de Andreaskerk van Garyp.
Na de dienst konden kerkgangers blijven koffiedrinken. Ondertussen konden er vragen worden gesteld over beide projecten. De mensen waren erg geïnteresseerd.

Onze stichting zal het geld aanwenden voor de aanschaf van schoolmateriaal en het onderhoud van de school. Doordat het leven de afgelopen twee jaar verschrikkelijk veel duurder is geworden in Roemenië, is het noodzakelijk dat onze steun nog wordt gecontinueerd.
Op Tweede Paasdag zal de opbrengst in de Andreaskerk worden bekend gemaakt en zullen beide stichtingen het graag in ontvangst nemen.


In memoriam Geert Pebesma


portret-600x8407 oktober 1944 - 29 december 2010

Op woensdag 29 december is ons bestuurslid Geert Pebesma op 66-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden. Het bestuur van de Stichting Hulpgoederen Roemenië betreurt het zeer om Geert als actief en betrokken bestuurslid te moeten verliezen. Op dinsdag 4 januari 2011 hebben wij afscheid van hem moeten nemen.

Geert heeft sinds 1997 deel uitgemaakt van het bestuur. Hij was altijd zeer begaan met het dorp Schitu Stavnic en met de kinderen in het bijzonder. Hij is menigmaal in Roemenië geweest.

In 2008 was Geert voor de laatste maal mee met een reis naar Roemenië. Toen was net de bouw van het Multi Functionele Centrum van start gegaan, ons tweede grote project. Het prachtige MFC is geopend in 2009. Helaas heeft Geert het niet zelf met eigen ogen kunnen aanschouwen. Hij was toen al ziek.

Geert hield altijd het nieuws op de website bij. Toen hij dat zelf niet meer kon en die werkzaamheden door een ander lid moesten worden overgenomen, is Geert altijd de website met grote belangstelling blijven volgen.

Hij was altijd zeer begaan met de mensen in Roemenië. Geert heeft genoten van het werk voor de Stichting, hier en in Roemenië. Ook van de gezellige sfeer, die er altijd was tijdens onze reizen en aanwezigheid op school met het directeursechtpaar Anton en Maria Burca in Schitu Stavnic.

Het bestuur en de mensen in Schitu Stavnic zullen Geert missen maar dankbaar zijn voor alles wat hij heeft gedaan.