Skip to main content

Archief

2006


2006

Lien Koornstra heeft het besluit genomen te stoppen met haar werk voor onze stichting.
Officieel afscheid van Lien zullen we nemen op de eerstvolgende vergadering.

Omdat het bestuur nu uit 7 personen bestaat is uitbreiding niet noodzakelijk


Bouwtekeningen Multi-Functioneel-Centrum

tek1

tek2

tek3

 


Foto-impressie plattelandsleven Roemenië

Schitu Stavnic 2006

Uit de fotoimpressie blijkt hoe het leven op het platteland in Roemenië is, met name in het door de Stichting Hulpgoederen Roemenië geadopteerde dorp Schitu Stavnic. Economische vooruitgang is niet te bespeuren.
Op primitieve wijze het land bewerken, zeer slechte huisvesting. De bewoners hebben onze/uw hulp hard nodig.
Bij gebrek aan werk komen er geen financiële middelen om verbering in deze situatie te brengen.
Het plan multifunctioneel gebouw moet gerealiseerd worden. Hierin komen de volgende voorzieningen:
Douches en w.c.'s voor met name de schoolgaande kinderen om de hygiëne te verbeteren
een ruimte voor de huisarts met wachtkamer, spreekkamer en behandelkamer om enkele malen per week spreekuur te houden in het dorp, een ruimte waarin o.a. de volgende activiteiten kunnen worden ontplooid;
een naaiatelier, ruimte waar kinderen huiswerk kunnen maken en werkgelegenheid creëren voor
alleenstaande moeders.
Contacten met de universiteit in Utrecht zijn inmiddels gemaakt om een werkgelegenheidsproject te begeleiden.
Door o.a. de sponsorfietstocht in 2004 is € 160.000,-- beschikbaar voor het project.
De laatste opgave van het bouw-/aanneemsom is € 205.000,--, een tekort van € 45.000,--.
 

Eén kamer woning in Schitu Stavnic, geen interieur. In deze kamer wonen en slapen de ouders met 10 kinderen.

   

Deze woning wordt bewoond door 3 gezinnen. In de aanbouw links de (groot)ouders. De bovenkant van de deur is 1,5 meter hoog.

   

Bewerken van het land in het voorjaar.

   

De hele familie bezig met de maïsoogst, 'het wintervoedsel' in Schitu Stavnic.

   

De oogst wordt thuis gebracht.

 


2006

Over de hulpgoederen naar Roemenië

Sinds 2003 organiseert de stichting Hulpgoederen Roemenië geen transporten meer. De redenen hiervan zijn dat door de dorpsvernieuwing de loods aan de Greate Buorren in Garyp is
afgebroken en hiervoor in de plaats appartementen zijn gebouwd. Een andere opslagruimte kon
niet verkregen worden.
Een tweede reden is de omstandigheden in Roemenië. De overheid in Roemenië stelt steeds
strengere eisen om goederen in te voeren, zoals: geen kleding voor kinderen jonger dan 3 jaar,
geen gebruikte schoenen, geen wollen kleding, etc.
Vanaf 1990 zijn vanuit West Europa vele hulptransporten naar Roemenië georganiseerd. Al deze transporten gaan ten koste van de economie ter plaatse.
Ook onze stichting heeft zich noodgedwongen om bovengenoemde redenen beraden in welke
vorm hulpverlening in de toekomst plaats moet vinden. Want hulp is nog steeds nodig.
Sinds 2003 worden geen kledingtransporten meer georganiseerd.
Als in het voorjaar de wintervoorraad eten is opgebruikt, verstrekt de stichting aan elk gezin een of meerde voedselpakketten bestaande uit: 3 kg bloem, 4 liter zonnebloemolie, 3 kg suiker, 4 kg maïs, 2 kg macaroni, 2 kg rijst.
In het najaar worden alle kinderen die in Schitu Stavnic naar school gaan voorzien van
winterkleding. Om de economie in Roemenië te stimuleren, worden alle voedselpakketten en
kleding in Roemenië aangeschaft.