Skip to main content

Archief

2004

Napraatavond sponsorfietstocht Roemenië.

Zaterdagavond 20 november 2004 leek het in het Geahûs wel een reünie!

Behalve het bestuur waren vrijwel alle fietsers en begeleiders aanwezig van de sponsorfietstocht die in mei van dit jaar is gehouden van Garyp naar Schitu Stavnic in Roemenië.

Ook de chauffeur en de reizigers die er met de bus naar toe waren gegaan, waren present. Deze bus had ook de fietsers terug gebracht naar Friesland. Het was een gezellig uitwisselen van ervaringen en foto’s van de bijna 3000 kilometerlange tocht.

Plaatsvervangend voorzitter Wopke Marra (penningmeester) van de Stichting Hulpgoederen Roemenië heette iedereen hartelijk welkom. Na de koffie werd er een film vertoond met beelden die gemaakt zijn door twee deelnemers Wim Doppenberg en Piebe Wester. De film is samengesteld door de heer Jan Koopmans.

Het was een geanimeerde film van chronologische fragmenten van de belevenissen van de fietsers afgewisseld met beeldmateriaal van de reiservaringen van de buspassagiers. Van het prachtige landschap in Roemenië genoot men opnieuw. De vastgelegde geweldige ontvangst van de fietsploeg door de bevolking in Schitu Stavnic ontroerde nogmaals een ieder.

Daarna kon men genieten van een beamerpresentatie van prachtige foto’s door en van deelnemer Henk Kroes.

Fietsdeelnemer de heer Piet Kapenga (eigenaar van Home Center) overhandigde de Stichting een bedrag van 5455 euro, dat bijeen gebracht was door directie, bouwondernemers en relaties bij de opening van de nieuweTrendhopper XX in Wolvega.

Dit bedrag maakt de stap weer dichter bij het streefbedrag van 200.000 Euro, dat nodig is om het multifunctionele gebouw met douches, dokterskamer, huiswerkzaaltje enz. te realiseren. De sponsorfietstocht heeft het geweldige bedrag van 81.000 euro opgebracht. Er is nu een totaalbedrag binnen van 130.000 euro.

Op deze avond kon men de vertoonde film nabestellen op video of dvd. Ook het boek dat is uitgegeven door de uitgeverij van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte ‘’Et hoeft niet, et is vri’jwillig’ van schrijver Karst Berkenbosch uit Oldeberkoop had gretig aftrek. Twee euro van de kostprijs van 10 euro van dit boek gaat naar de Stichting Hulpgoederen Roemenië Garyp/Earnewâld.

In zijn slotwoord bedankte voorzitter Marra iedereen voor zijn geweldige inzet om het doel te bereiken voor de mensen in Schitu Stavnic. Om iets te doen voor de arme medemens geeft een ontzettend goed gevoel.

Op vrijdag 10 december zal om 20.00 uur in het Geahûs voor de inwoners van Garyp, Earnewâld en andere belangstellenden de film nogmaals vertoond worden. Ook dan is het voornoemde boek te verkrijgen en de film na te bestellen, elk voor de prijs van 10 euro.


Reportage - Friesland Post juli 2004

In de Friesland Post van april besteedden wij aandacht aan de sponsortocht van zeventien Friese fietsers voor het Roemeense dorpje Schitu-Stavnic. Inmiddels is die tocht volbracht. Het vergde uiteindelijk 2863 echte fietskilometers. Twintig dagen na de start op 8 mei kwamen de deelnemers in Schitu-Stavnic aan. Ze werden er door de burgemeester en de 425 inwoners warm onthaald met wijn en brood. Dat had natuurlijk te maken met de grote zak geld die ze kwamen brengen. Daarmee wordt een soort badhuis met medische voorzieningen gebouwd in het straatarme dorp.

 

Straatarm kan in dit geval letterlijk worden opgevat. De lemen weg die door het dorp kronkelt bestaat uit een diep karrenspoor die bij regen vrijwel onbegaanbaar is. Maar op het moment dat de Friese fietsers arriveerden was het mooi zonnig weer. De dag daarvoor was er al een touringcar aangekomen met bestuursleden, sympathisanten en familieleden van de fietsers.
In 1997 werd er in het dorp dankzij de Stichting Roemenië Garyp-Earnewâld al een school neergezet door een lokale aannemer. Op het schoolterrein vonden dan ook de meeste welkomstactiviteiten plaats. De school staat aan het begin van het dorp on vormt een mooie entree, daarachter begint de echte armoede. Toen de fietsers finishten meldde secretaris en fietser Sieds Wobbes dat er inmiddels 70.000 euro op de bankrekening stond. Genoeg is dat niet, want er is ruim 110.000 euro nodig. Toch lijkt het beoogde bedrag gehaald te worden, want er zijn een aantal serieuze toezeggingen gedaan.

Honderden kilometers hobbelen
Alle fietsers haalden de eindstreep. Niemand hield blessures aan de strak georganiseerde tocht over. De deelnemers waren goed getraind en hadden trainingschema's gevolgd onder leiding van Baukje de Jong-Spoor uit Oudega Smallingerland. Zij fietste als enige vrouw in de groep mee en had de leiding over dat 'peloton'. Als fiets- en schaatstrainster had ze bovendien nog technische tips in huis voor diegenen die nog nooit een berg hadden beklommen. Vooral de laatste dagen waren het zwaarst, over de bergketen Karpaten en dan vooral de slechte wegen in Roemenië. Honderden kilometers hobbelen over slecht neergelegde betonblokken. Er ging dan ook heel wat uierzalf doorheen om de pijn voor de geteisterde ledematen van de fietsers iets te verzachten. Wobbes vond het als geoefende fletser een makkelijke tocht, evenals elfsteden-voorzitter Henk Kroes die vorig jaar nog 12.000 kilometer fietste voor een goed doel vanuit Wladiwostok naar Fryslân.
Diegene die het het zwaarst had, was Piet Kapenga, de ondernemer die de tocht sponsorde met prachtige fiets-shirts in de Roemeense driekleur, zelf meefietste en via acties in zijn meubel/keuken/bad-zaken in Buitenpost, Wolvega, Leeuwarden en Groningen ook nog eens 15.000 euro op de rekening voor het badhuis bijschreef. Hij had niet veel tijd gehad om te trainen. Gaandeweg kwam hij al ploeterend in het ritme.

leder voor zich
Het dorp is dus straatarm. Sommige inwoners bezitten helemaal niets. Nu zijn dat ook de minst actieve mensen in dat dorp. Het is maar de vraag in hoeverre zulke individuele gevallen geholpen moeten worden, meent Henk Kroes. 'Die zullen het nooit redden, maar zulke mensen heb je in elke maatschappij. Die zie je hier in Nederland ook. Daarom is het goed om hulp te steken in algemene voorzieningen. Het mooiste is natuurlijk om daar ter plaatse werkgelegenheid te creëren, om met het bij elkaar gehaalde geld daar te investeren en de economie op gang te brengen, ook omdat een euro daar veel meer waard is dan hier.'
Er is namelijk wel geld en kennis in Roemenië, het is alleen niet zo goed verdeeld. Zelfs in een dorp als Schitu-Stavnic helpt niet iedereen elkaar en is het volgens de bestuursleden uit Garyp en Earnewâld ieder voor zich. Buren wilden niet eens stroom afstaan toen er door een lokale aannemer, betaald door de Friezen, een dak op een huis werd gezet. Daarom moest de stroom van een verder weg gelegen plaats worden gehaald. 'Ze wilden gewoon niet meehelpen aan dronkenlappen, aan mensen die niet willen werken,' zegt Piet Ensing uit Oudemirdum, sympathisant en participant van de stichting. 'Het is wel eens triest dat mensen hier weinig voor elkaar doen, het is echt de "survival of the fittest".'

 

Hard werken
Het is in Roemenië overigens niet overal kommer kwel.
Piet Kapenga: 'Het heeft mij onderweg verbaasd hoe mooi dit land is. Er staan prachtige huizen en andere bouwwerken. Het is rijk qua kennis en qua grond. Maar die grond wordt vaak nog primitief bewerkt, er gaat veel met paard en wagen.' In Schitu-Stavnic zitten veel pottenbakkers die onder erbarmelijke omstandigheden, vaak in de woonkamer, werken. Kapenga gaat binnen zijn familiebedrijf overleggen of het mogelijk is potten uit hot dorp in zijn woonboulevards te verkopen. Dit om de Roemenen financieel te steunen, zodat ze hun eigen omstandigheden kunnen verbeteren en daarmee de economie van het dorp en eventueel de omgeving op gang kan komen.

Toekomst voor kinderen
Taeke van der Hoek, voormalig adjunct-directeur van Philips Drachten, uit Augustinusga en één van de fietsers, vindt het een goed idee. 'Het is belangrijk dat de mensen in het dorp zelf geld genereren, dat ze kennis maken met een wereld buiten hun dorp. Op twintig kilometer ligt de stad Iasi (met enkele honderdduizenden inwoners, JV), dat is een mooie afzetmarkt voor hun producten en daar moeten ze toch ook werk kunnen vinden? Het staat of valt met de "mind-set" van de mensen en het is mooi als wij dat proces kunnen ondersteunen. Wij moeten dat niet opleggen, dan werkt het niet.' Kapenga: 'Wat wij doen is maar een druppel op een gloeiende plaat, maar het is belangrijk een toekomst voor de kinderen neer te zetten. Dan gaan ze absoluut anders leven dan hun ouders. Ik hoop dat ze gaan beseffen dat het anders kan, nu ze ons hebben gezien. Ze willen wel graag, dat zag je bij de ontvangst.'

 

Tekst en Foto's: Johan Vogelzang


2004

Op zaterdag 17 april a.s. campagnetocht

De promotie/campagnetocht wordt gereden op zaterdag 17 april a.s.
Behalve de 18 wielrenners rijdt er een kleine autokaravaan mee met reclame en dergelijke.

De start is bij dorpshuis 'it Geahûs' om ongeveer 7.30 uur 's morgens. Volgens de planning zal de stoet om ongeveer 17.00 uur terug zijn.

De route is globaal:
Garyp -Earnewâld -Leeuwarden -Marssum -Franeker -Midlum -Zurich -Bolsward -Sneek -Joure -Heerenveen -Wolvega -Oldeberkoop -Lippenhuizen -Tijnje -Nij Beets -Drachten -Opeinde -Nijega -Garyp.


2004

Uit: Stellingwerf - Nieuwsblad voor Zuid-Oost Friesland, 21 april 2004

Home Center sponsort wielertocht naar Roemenië

WOLVEGA - Zaterdag was het een drukte van belang bij Home Center Woonboulevard in Wolvega. Om 13.00 uur s'middags kwam namelijk een grote groep wielrenners onder begeleiding van zes motoren, een geluidswagen en een tiental sponsor-, vracht- en bestelwagens aan bij Home Center. Begeleid door twee politiemotoren fietsten de wielrenners Home Center binnen en met loeiende sirenes ging de hele stoet over de gangpaden door het enorme complex. Dit trok natuurlijk veel bekijks. Bij het restaurant stonden daarna de politiemotoren opgesteld.

Deelnemers

Philip Bahlmann uit Witte Paarden is een van de politiemannen die zaterdag op de motor zat en ook mee gaat fietsen naar Roemenië. De in Friesland bekende zanger en entertainer Karst Berkenbosch uit Oldeberkoop, die eerder al een grote fietstocht maakte naar Gibraltar, fietst ook mee en was zaterdag al bezig zijn verbindingsapparatuur uit te proberen om rechtstreeks verslag te kunnen doen.

Verder gaat mee Henk Kroes (o.a. bekend als voorzitter van de Friesche Elfstedentocht) en niet te vergeten Piet Kapenga, eigenaar van Home Center Woonboulevard. Kapenga heeft voor de aankleding van de Roemeniëgangers gezorgd. De kleuren van de kleding zijn dezelfde als die van de Roemeense vlag.

Omdat Roemenië ook bij de Europese Unie komt, staat achterop het shirt een afbeelding van de Europese vlag afgedrukt. Op 8 mei zal de sponsortocht beginnen vanuit Garijp-Earnewâld. Sieds Wobbes, medebestuurslid, fietst ook mee. 's Nachts slaapt men in tenten om de kosten te drukken.

Route
De sponsortocht gaat via de Rijn en de Donau, langs Wenen, Boekarest en dan over de Karpaten naar Schitu-Stavnic tegen de Russische grens. Een afstand van 3.000 km. Dat komt erop neer dat er elke dag ongeveer 150 km gefietst moet worden. De sponsortocht is bedoeld om ongeveer € 150.000 rechtstreeks naar Roemenië te brengen. Met het geld zullen de Roemenen zelf een gebouw met verwarming neerzetten om o.a. schoolles te kunnen geven en te kunnen douchen. Ook vestigt zich daarin een dokter. Er wordt daarna ook gecontroleerd of het geld inderdaad goed besteed is. Het sponsorbedrag wordt verdubbeld. De organisatie komt nog veel geld tekort. Mensen, die ook sponsor willen worden, kunnen hun bijdrage overmaken op gironummer 653749244 t.n.v. Kapenga stichting Roemenië. Piet Kapenga heeft toegezegd dit bedrag te zullen verdubbelen.

De achttien fietsers willen in drie weken naar Roemenië fietsen, tot vlakbij de Russische grens. De tocht gaat over de Karpaten, via de Rijn en de Donau. Men hoopt het benodigde bedrag ter plekke te kunnen overhandigen.


2004

Uit: Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 21 april 2004

Achttien Friezen op pedalen voor Fryslân-Roemenië : goed doel

door Jelle Raap

BUITENPOST - Een vliegreis naar Roemenië duurt slechts een paar uur. De kosten van een enkele reis bedragen momenteel hooguit 265 euro. Een fietstocht vanuit Fryslân naar het 3.000 kilometer verderop gelegen Schitu-Stavnic neemt ettelijke dagen in beslag. De kosten hiervan zijn het veelvoudige. Toch stapt de nu 63-jarige Piet Kapenga uit Buitenpost op 8 mei het liefst op de pedalen voor de grote reis. De achtergrond van de gesponsorde fietstocht voor de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum in het afgelegen arme Roemeense dorp geeft hierbij voor hem de doorslag. "Als je de prijs van een vliegreis bekijkt, lijk je wel hartstikkene gek om dit te doen. We willen de mensen daar vooral laten merken dat we ons helemaal inzetten voor hun belangen. Daarom gaan we ervoor, op de fiets. Dat heeft veel meer impact dan het koeltjes overmaken van koud geld". Op 28 mei hopen ze in Schitu-Stavnic te arriveren. Voor de terugreis is er een autobus geregeld.

Talloze malen heeft Kapenga de kans gehad voor een persoonlijk bezoek aan Roemenië, doordat hij vanuit zijn onderneming meubelen uit dit land importeerde. Door een overvolle agenda bleef het er steeds bij. Niettemin is de liefde voor dit land altijd blijven doorbranden. Zo sponsorde hij jarenlang de Roemeniëstichting in Buitenpost die door zijn vriend en huisarts wijlen Harry Venema is opgericht. De contacten over en weer hebben zelfs geleid tot de bouw van een Roemeense modelwoning in Buitenpost die momenteel door zijn dochter Wilma wordt bewoond. "We konden met dat project meerdere vliegen in een enkele klap slaan. De Roemenen zouden het materiaal leveren, zodat de werkgelegenheid voor hen zou worden gestimuleerd". Het project is evenwel nooit in volle glorie van de grond gekomen, doordat de welstandscommissie Hûs en Hiem het plan definitief afkeurde. Kapenga betreurt deze beslissing van de commissie nog altijd, maar heeft leren inzien dat de strijdvaardigheid voor een goed doel er ook door kan groeien. "Als je altijd de wind in de rug hebt, ook als ondernemer, word je geleidelijk een beetje lui. Tegenstand is best es goed om je scherp te houden".

Sterke groep

Op scherp staan. Dat doet hij nu zeker. Zo heeft hij voor de achttien leden tellende fietsploeg op eigen kosten shirtsponsoring geregeld. Hij reisde hiervoor naar België om door het gerenommeerde bedrijf Bioraces een ontwerp te laten maken. "De kleuren geel, blauw en rood staan voor de Roemeense vlag. In overleg met de organisatie is er daarnaast gekozen voor een kleine Friese vlag op de voorkant en het embleem van de Europese Unie op de achterkant. Roemenië behoort straks bij de unie, zodat we hiermee ook de verbondenheid met dat land aangeven". Even belangrijk als perfecte reclame met in dit geval de naamsvermelding van de organiserende stichting Hulpgoederen Roemenië Garyp-Earnewâld vindt hij de eenheid die de peddelende ploeg uitstraalt. "Waar je ook komt, iedereen ziet dat je samen voor een- en hetzelfde doel op pad bent. Op de tocht langs de Rijn, de Donau en langs Wenen naar Roemenië zal dat zeker tot verdere publiciteit leiden. De uniformiteit in de kleding komt de groepsmentaliteit niet alleen ten goede, maar staat ervoor. We doen het samen en dat blijft zo vanaf de eerste tot en met de laatste meter". De groepsleden zijn naar zijn zeggen apetrots op de shirts en op de uniforme fleecejacks. "Het heeft een paar centen gekost, maar je geniet nu bij voorbaat". De peddelaars dragen ook financieel bij aan de tocht. Zo stelt Henk Kroes, voorzitter van de vereniging De Friesche Elf Steden, het geld ter beschikking dat hij met lezingen verdient. Na een lezing van deelneemster Boukje de Jong uit Oudega (Sm.) tijdens een kerkdienst ontving de stichting kortgeleden vijftienhonderd euro van de kerkgangers. "Spontaan!", aldus Kapenga. "Het ene goede gebaar lokt hier het andere uit en dat sterkt je in het denken dat je samen goed bezig bent. Prachtig. De groep wordt door dit soort acties en activiteiten alleen maar sterker". De groep wordt op de heenreis overigens vergezeld van een negen man sterke begeleiderploeg die zorgdraagt voor het vervoer van materiaal, catering en medische bij stand.

Ook sterke wil

In Sauerland hebben de deelnemers tijdens een intensieve training inmiddels vier dagen lang hun spieren kunnen sterken. Door een vervelende buikgriep kon Piet Kapenga hierbij niet aanwezig zijn, maar afhaken zal hij allerminst. "Ik heb feitelijk te weinig getraind, maar beschik over een grote wilskracht. Eigenlijk had ik in de voorbije twee maanden minimaal drieduizend kilometer moeten fietsen. Het is bij twaalfhonderd gebleven. De fietstocht zal ik evenwel tot en met de laatste kilometer volbrengen, want ook de elfstedentocht per schaats in 1997 heb ik kunnen uitrijden". Een van de meest ingrijpende belevenissen zal naar zijn inzicht het onderweg slapen in een tent zijn. "Ik heb in veertig jaar niet meer in een tent overnacht. Henk Kroes zei al: "Jo moatte thús mar even oefenje. Set mar in tintsje yn 'e tún op. Ik ben best wel wat gewend, maar zie hier wel een beetje tegenop. Zo eerlijk durf ik best te zijn". Ook het ontberen van een dagelijkse douche zal een van de ervaringen zijn die hij niet licht zal vergeten. Kapenga is best wel het een en ander gewend na ooit een zeiltocht van Vlissingen naar de Canarische eilanden te hebben afgelegd, maar niettemin geldt nu de ongeschreven wet van de spontaniteit. "Het elektrisch oplaadbare scheerapparaat gaat mee en een digitale fotocamera, maar als de stroom op is, dan is dat gewoon even pech. Dan laat ik misschien de baard wel staan en moeten we onderweg ansichtkaarten kopen in plaats van foto's maken. We zien het wel".

Schaduw rijkdom

Bij het luxe leven hier staat de armoede in een land als Roemenië naar zijn zeggen nog altijd sterk in de schaduw. "Met onze actie willen we geld inzamelen voor een multifunctioneel gebouw. Daar kunnen de kinderen straks hun huiswerk maken, komt er ruimte voor verpleging en kunnen de dorpsbewoners van Schitu-Stavnic zich douchen. Het is toch te gek voor woorden dat wij hier alles hebben en de mensen daar niet eens een plaats voor een douche- of wasbeurt met een goede watervoorziening. Dat kan anders en dat moet anders, want met onze grote rijkdom blijft de armoede je plagen". De christelijke geloofsovertuiging spreekt hierbij voor Kapenga boekdelen, maar daarnaast het puur humane aspect. "Tijdens rondreizen in China en Indonesië zijn we ook wel met armoede geconfronteerd. De beelden prikkelen tot actie. Ditmaal zetten wij ons in voor Roemenië, maar het had ook een ander land kunnen betreffen".

Lange adem

Kapenga is er goed van doordrongen dat de hulpactie geen eenmalig karakter kent. Zo verwijst hij naar de totstandkoming van een dorpsschooltje in Schitu-Stavnic door dezelfde stichting. "Hulpverlening is geen product, maar een proces. Het is altijd weer een kwestie van lange adem". Wat dit betreft, heeft hij veel levenservaring in zijn mars. Niettegenstaande een HTS-opleiding Weg- en Waterbouwkunde stapte hij al jong in de meubelzaak van zijn ouders. Met werkweken van elk zeventig tot tachtig uur in met name de beginperiode legden hij en zijn echtgenote de basis voor een groeiende onderneming. Op dit moment biedt Kapenga Beheer, met woonbedrijven in Buitenpost, Leeuwarden, Wolvega en Groningen, werkgelegenheid aan maar liefst honderdzestig mensen. Op 1 september zal in Wolvega de grootste Trendhopper van Europa worden geopend. Het wordt volgens Piet Kapenga een economisch-toeristische trekpleister met allure. Het drie miljoen euro kostende project staat momenteel nog in de steigers, onder een directievoering die rechtstreeks door Piet Kapenga wordt aangestuurd. De bouw zal tijdens de fietstocht in vol vertrouwen voortgang vinden. "Als er iets is, kunnen ze mij mobiel bellen of sms'en. We werken als bedrijf doorgaans met altijd dezelfde aannemers, zodat het vertrouwen over en weer groot is. Bij mogelijke fouten gaan we nooit zwart-wit-verhalen opdissen, maar streven we samen in goede harmonie naar de beste oplossingen. Daarmee behoud je respect voor elkaars vak en inbreng en dat is gewoon nodig om samen als mensen met elkaar te bouwen aan een goede toekomst. Vanuit eenzelfde respectvolle houding gaan we de mensen in Roemenië helpen".

De animo voor de actie is bij Kapenga dermate groot dat hij heeft besloten het bedrag te verdubbelen dat particulieren of (jeugd-)clubs op een speciaal gironummer storten. Hij gaat hiermee door totdat de benodigde twee ton is bereikt.

Alleen al de fietstocht van de achttien deelnemers levert 95.000 euro aan sponsorgeld op voor het goede doel. Wie een bijdrage wil storten, kan een bedrag overmaken op girorekeningnummer 653749244 op naam van Kapenga Stichting Roemenië. Inmiddels heeft zich een grote organisatie gemeld die het totaalbedrag op deze rekening, na het verdubbelen door Kapenga, opnieuw zal vertweevoudigen. "Het binnengekomen geld wordt dus verviervoudigd, zodat er sprake is van een duidelijk hefboomeffect".


2004

Uit: Friesch Dagblad, maandag 19 april 2004

Van Garyp naar Roemenië, in 3 weken

Garyp - Van Garyp via onder meer Leeuwarden, Bolsward, Sneek, Heerenveen, Gorredijk en Drachten weer naar Garyp. Een groep van zo'n twintig fietsers reed zaterdag deze tocht van tweehonderd kilometer. Of eigenlijk tochtje, want de afstand is niets vergeleken bij wat de deelnemers straks te wachten staat: van Garyp naar Schitu Stavnic (Roemenië), zo'n drieduizend kilometer. Het rondje Fryslan gold als training.

De fietsers, veelal Friezen van wie Henk Kroes de bekendste is, stappen 8 mei op de fiets richting Roemenië. Niet zonder reden. Het gaat om een sponsortocht met als doel geld bijeen te fietsen voor de bouw van een gemeenschappelijk gebouw in het arme Roemeense plaatsje Schitu Stavnic. De fietstocht is een initiatief van de stichting Hulpgoederen Roemenië Garyp/Earnewald. Voor Kroes is een dergelijke monstertocht niet nieuw. In mei vorig jaar vertrok hij voor liefst twaalfduizend kilometer uit Vladivostok (Rusland) naar Scheveningen om geld in te zamelen voor wereldwijde inenting tegen polio. Eerder fietste hij negenduizend kilometer door Amerika.

De stichting, die onder meer wordt gesteund door de kerken in beide dorpen, bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral bezig met de leefomstandigheden van de Roemenen. Geregeld vertrok een goederentransport vanuit Garyp richting het voormalig Oostblokland. Een jaar na de oprichtingsdatum besloot de stichting zich te ontfermen over het dorpje Schitu Stavnic, zo'n twintig kilometer van de Russische grens verwijderd. Met deze 'adoptie' hoopte de stichting wat gerichter te kunnen werken. En dat slaagde. Zo werd er in 1997 een school gebouwd en twee jaar later is er een schoolproject opgezet dat ervoor zorgt dat de scholieren elke dag een beker warme melk en een biscuitje krijgen.

Het volgende project is de bouw van een 'dorpshuis' op het terrein waar ook de school staat. Het is de bedoeling dat de schooldirecteur en zijn gezin het pand gaan bewonen en hij meteen fungeert als beheerder. In het dorpshuis komen een schoon drinkwatervoorziening, een douche en een medische ruimte met verpleegmogelijkheid. Bovendien zullen een tandarts en een huisarts er hun spreekuur houden. Daarnaast worden ruimtes gereserveerd waar kinderen hun huiswerk kunnen maken of waar cursussen kunnen worden gegeven.

De fietsers 'verkopen' iedere kilometer voor 25 euro aan bedrijven en particulieren. In totaal moet er zo'n 95.000 euro in het laatje komen. Het is de bedoeling via Duitsland, Oostenrijk en Hongarije naar Roemenië te fietsen. 's Nachts wordt in tentjes geslapen. De deelnemers verwachten de tocht in drie weken te hebben afgerond.


2004

Uit: Drachtster Courant, 14 april 2004

'Garyp-Earnewâld' fietst 3000 km door Sicko Hoogterp

Earnewâld/Garyp - Op zaterdag 8 mei 'sil it heve'. Dan begint een delegatie van achttien personen aan een sponsorfietstocht vanuit Garyp via Earnewâld, Oudega en Drachten naar Schitu Stavnic, een dorpje in het noordoosten van Roemenië op een kleine twintig kilometer van de Russische grens. Binnen twintig dagen hoopt de groep de drieduizend kilometer af te leggen. Kortom, dagelijks 150 kilometer stampen op de pedalen voor het goede doel.

Initiatiefnemer van de fietstocht is de Stichting Hulpgoederen Roemenië Garyp-Earnewâld, die met deze actie geld bijeen wil brengen voor de bouw van een multifunctioneel gebouw. Met het oog op de sponsorwerving, die inmiddels in volle gang is, zullen de fietsers zaterdag vergezeld van een reclamekaravaan door Friesland rijden. Hierbij presenteren de reeds binnengehaalde bedrijfssponsors zich.

"Wy hiene al langer it idee om as bestjoer op 'e fyts nei Roemeenje te gean. Ik ha doe sein: dan doch ik it earste stikje wol nei de Nijegeasterhoeke. Mar it ôfrûne jier hawwe wy it plan dochs searieus oppakt om in sponsorfytstocht te hâlden, want der moast jild komme", vertelt bestuurslid Piebe Wester van de hulpstichting.
"Wy hawwe yn 1997 in skoalle bouwe litten yn Schitu Stavnic, mar der moat noch folle mear gebeure. It is dêr noch hieltiten klearebarre earmoed", zegt Wester over de situatie in het door de stichting geadopteerde dorp.

Zo moet er op korte termijn dus een multifunctioneel gebouw voor de dorpsgemeenschap komen. "Hjir kin de dokter sprekoere hâlde en boppedat komt der in lyts sikesealtsje yn. Yn it gebou komt fierder romte dêr 't de bern bygelyks húswurk meitsje kinne." Tot slot worden er ook een schoon (drink)watervoorziening en douche- en toiletgelegenheden aangelegd. „Kinst it wat dat lêste oanbelanget in bytsje fergelykje mei de badhúzen van eartiids."

Nadat vorig jaar het idee om een sponsorfietstocht te organiseren serieuze vormen begon aan te nemen werd op 4 oktober de eerste training gehouden. Hierbij werd bekeken wie goed in de ploeg past. „Moatst in echte teamspiler wêze, want jo hawwe inoar nedich", zegt secretaris Sieds Wobbes van de stichting en zelf een van de achttien deelnemers. De fietsers hebben pas een stevige trainingsstage in het Duitse Sauerland achter de rug en beginnen zaterdag aan hun 'rondje' Fryslân.

Onder de fietsers bevindt zich ook een aantal 'pommeranten' zoals oud-burgemeester Klaas Dankert, kunstenaar Karst Berkenbosch en Elfsteden-voorzitter Henk Kroes. "Foar Henk moat it net al te dreech wêze. Dy hat ek al op it fytske nei it oare ein fan Sibearje west. Dat is fjouwer kear sa fier", grapt Wester.

De stichting heeft in totaal € 200.000 nodig voor de realisering van het gebouw. Daarvan is ruim een kwart binnen. De sponsortocht moet € 75.000 opleveren. Tijdens de krachtproef worden de fietsers, die in fraaie tenues met de Roemeense driekleur rijden, ondersteund door een volgteam. In het kielzog van de fietsers rijden een koelwagen met eten en drinken en een vrachtwagen voor de tenten en bagage mee. Op 28 mei hoopt de ploeg in Schitu Stavnic te arriveren. De karavaan naar Roemenië wordt gecompleteerd met een autobus, die de begeleiders en op de terugweg ook de fietsers zal vervoeren. Op 3 juni hoopt het hele gezelschap, vele ervaringen en natuurlijk ook flink wat euro's voor het goede doel rijker, weer in Garyp neer te strijken.

De achttien fietsers die de 3000 kilometer lange sponsortocht naar Roemenië gaan maken, staan in de startblokken voor een stevige training. Zaterdag zullen de ploeg en een delegatie sponsors zich op diverse plaatsen in Friesland presenteren. Op de rechterfoto staan van links naar rechts Cor Hennis, Henk Kroes en Sieds Wobbes in hun tenue met de kleuren van de Roemeense vlag.


2004

Uit: Actief, 18 februari 2004

Henk Kroes steunt Roemenië met 10.000 euro

Voorzitter Henk Kroes van de Vereniging De Friesche Elfsteden heeft gisterochtend een cheque van tienduizend euro overhandigd aan penningmeester Sieds Wobbes van de stichting Roemenië Garyp-Earnewâld. Het geld is bestemd voor een soort Groene Kruisgebouw in het dorpje Schitu-Stavnic in het noordoosten van Roemenië, in zo ongeveer de allerarmste streek van Europa.

Henk Kroes overhandigt tien euromille aan Sieds Wobbes van de stichting Hulpgoederen Roemenië. Baukje de Jong-Spoor uit Oudega fietst eveneens mee. Zij 'ronselde' achttien deelnemers.

Kroes heeft de tien euromille overigens ook weer ontvangen, van het veevoerbedrijf Hendrix UTD. Hij kreeg het geld vanwege zijn passie voor de minder bedeelde medemens, naar aanleiding van zijn sponsorfietstocht door Siberië vorig jaar.

Dat was een tocht van zo'n 12.000 kilometer, gemiddeld 146 kilometer per dag over vooral onverharde paden. Hij houdt deze winter dialezingen over die tocht en vraagt de bezoekers mee te betalen aan het volgende goede doel, het al genoemde Roemeense dorpje Schitu-Stavnic.

Kroes fietst ook dit jaar: 3.000 kilo­meter van Garyp naar Schitu-Stavnic, samen met zeventien andere fietsers. De tocht gaat dwars door de huidige en binnenkort uit te breiden Europese Unie: Nederland , Duitsland, Oostenrijk, en Roemenië. "Dat de Roemenen echt by Europa hearre, dat fine wy hiel belangryk", zegt Wobbes. "It is krekt sa't Kroes sein hat yn in fraachpetear yn it Algemeen Dagblad: de minsken binne der net earm, mar se hawwe niks!"

Wobbes en zijn collega-bestuursleden hopen dat door de uitbreiding van de Europese Unie de subsidiemogelijkheden voor economische ontwikkeling van Roemenië vergroot worden. Ook moeten er volgens Wobbes mogelijkheden zijn om het toerisme in Roemenië te verbeteren. Het Karpatengebergte bijvoorbeeld leent zich daar vanwege zijn adembenemend mooie natuur heel goed voor, stelt Wobbes, die meerdere malen in Roemenië geweest is.

Voorafgaand aan de fietstocht naar Roemenië, die 8 mei start, wordt er op 17 april nog een campagnetocht gefietst door Fryslân van zo'n 200 kilometer . De stichting realiseerde in 1997 een school in Schitu-Stavnic. Er wordt nu geijverd voor een gebouw waar een dokter zitting houdt, waar schoon drinkwater te krijgen is, waar de bewoners kunnen douchen en waar ruimte is voor een naai­atelier.

Er is ongeveer 200.000 euro nodig, daarvan is ongeveer een kwart binnen.

Mensen die het doel willen steunen, kunnen geld overrnaken naar bankrekening 3627.19.330 van de Stichting Roemenië Garyp-Earnewald. Zie ook www.roemeniestichting.nl

GvdM.

Uit: Actief, 22 oktober 2003


2003

Uit: Actief, 22 oktober 2003

Henk Kroes, Hylke Speerstra en anderen - Fietstocht in mei naar en voor Roemeens dorp

GARYP/EARNEWALD - De Stichting Hulpgoederen Roemenië uit Earnewâld en Garyp zet het plan door voor een sponsor-fietstocht van Fryslân naar het dorp Schitu-Stavnic in Roemenië. Aan deze 3000 kilometerlange tocht doen zeker veertien mensen mee, onder wie Henk Kroes en Hylke Speerstra. De verwachting is dat de tocht in drie weken kan worden volbracht. De fietsers worden begeleid door zes anderen in drie auto's, inclusief een vrachtwagen voor de fietsen ('s nachts) en het tentmateriaal (overdag).

Baukje de Jong uit Aldegea, ervaren als schaatsster, fietsster en schaatstrainster, heeft de coördinate van de fietsende groep op zich genomen. Zij fietst zelf ook mee, evenals haar man Tjibbe de Jong, bekend als otterkenner van It Fryske Gea. Sieds Wobbes uit Garyp, actief in de stichting, fietst ook mee.
De groep heeft al een keer getraind en vergaderd. Toen vielen er nog enkelen af. Er zijn nu 14 a 15 fietsers in beeld. "We fytse 28 kilometer yn't oere op de teller en mei in gemiddelde fan 25", zegt mevrouw De Jong vastberaden.
Op 17 april fietst de hele groep, wellicht begeleid door enkele bekende Friezen een ronde door Fryslan. Deze tocht is mede bedoeld om de sponsoring kracht bij te zetten. Onder de groep die naar Roemenië wil fietsen zijn behalve Henk Kroes en Hylke Speerstra ook oud-burgemeester en -gedeputeerde Klaas Dankert uit Sint Annaparochie en meubelhandelaar Piet Kapenga uit Buitenpost.
Bestuurslid Sieds Wobbes van de Stichting Hulpgoederen Roemenië vertelt dat er gestreefd wordt naar het bij elkaar fietsen van 95.000 euro. "We hoopje 25 euro per fytser per dei sponsere te krijen. En we freegje bedriuwen ek om us te sponserjen. Sa kin in bepaalde dei tidens de fytstocht nei dy sponsor neamd wurde".

Het geld is bestemd voor een nieuw, multifunctioneel badhuis in het dorp Schitu-Stavnic, twintig kilometer van de grens met Rusland. De stichting heeft hier eerder met succes de bouw van een school gefinancieerd.
Het badhuis is hoognodig, omdat er geen stromend water is in het dorp. 'Multifunctioneel' betekent in dit geval, dat er ook vier patienten verpleegd kunnen worden. Er zijn namelijk gezinnen die geen patienten goed thuis kunnen verzorgen. Ook is het de bedoeling dat een huisarts en een tandarts er spreekuur kunnen houden. Patienten uit Schitu-Stavnic moeten nu altijd naar het volgende dorp lopen voor doktersbezoek.
De totale investering wordt geschat op 200.000 euro. Er moet nog 95.000 euro opgebracht worden met de fietsactie. De stichting heeft eerst jarenlang goederen naar Roemenie gebracht, maar dit ging ten koste van de economie van het land. Vandaar dat nu lokale mensen worden ingeschakeld voor het maken van kleding. Zo kon de stichting 75 kinderen uit Schitu-Stavnic helpen aan een winterjas, spijkerbroek, dubbel stel onderkleding en twee paar sokken. Een naai-atelier in de stad Iasi maakte de kleding.

GvdM.

Uit: Actief, 22 oktober 2003