Algemeen

Wij, de Stichting Hulpgoederen Roemenië "Garyp-Earnewâld" bestaan sinds 1993 en houden ons hoofdzakelijk bezig met verbetering van de leefomstandigheden van inwoners in Roemenië. De stichting bestaat uit een kleine groep mensen uit Garyp en Earnewâld, met heel veel draagvlak in deze twee dorpen. Ook de kerken steunen ons daar waar zij kunnen.

Om gerichter te kunnen werken is in 1994 het dorpje Schitu Stavnic (ongeveer 20 kilometer van de Russische grens) in Moldavië geadopteerd.

Hulp vluchtelingen Oekraïne

Vlag Oekraine

De Stichtingen Hulpgoederen Garyp/Earnewâld en Hulp Transporten Roemenië De Westereen organiseren een hulpactie voor opvang vluchtelingen in Roemenië t.b.v. de Oekraïense vluchtelingen.

We zijn in overleg met Burgemeester Dobreanu van de gemeente Voinesti en dominee Paul Marica van de baptistengemeente in Negresti, beide plaatsen in noordoost Roemenië.
Op provinciaal niveau in dit gebied van Roemenië hebben de burgemeesters overleg welke ruimten gebruikt kunnen worden voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Het gebied waar onze stichtingen werkzaam zijn is ongeveer 25 km gelegen van de grens met de republiek  Moldavië, het armste land van Europa, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië.

Het door de stichting hulpgoederen Roemenië Garyp/Earnewâld gerealiseerde Multi Functioneel Centrum in Schitu Stavnic wordt deels niet gebruikt en in overleg is besloten deze locatie te  gebruiken voor opvang van vluchtelingen.

Ons doel is het inzamelen van matrassen, kussens, dekbedden, slaapzakken en overige noodzakelijke hulpmiddelen zoals medicijnen, pampers, damesverband, etc.
Medio april zullen we de goederen transporteren naar noordoost Roemenië.

De gevraagde goederen kunnen op 7 en 8 april a.s., beide dagen tussen 9.00 en 19.00 ingeleverd worden in:
Garyp bij Piet en Ineke de Jong, Inialoane 61
en
De Westereen Winkelcentrum nr 51, voorheen Primera.


Een financiële bijdrage is ook mogelijk, van de opbrengsten wordt ter plaatse in Roemenië voedsel gekocht.
Uw financiële bijdrage kunt u storten op één van onderstaande bankrekeningnummers:
NL87 RABO 0132 4012 58 t.n.v. Htr Zwaagwesteinde
NL81 RABO 0362 7193 30 t.n.v. Stichting Hulpgoederen Roemenië
Beide stichtingen hebben de ANBI status, waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:
W. Kamminga tel 0624168129
S. Wobbes te: 0621623401


Wij rekenen op uw hulp zodat deze actie een succes wordt om het leed van de vluchtelingen te verzachten.