Verslag mei 2018

Deelnemers bestuur:
Wopke Marra en Sieds Wobbes, Ineke de Jong, Gea Siderius, Oene Pijl en Liliana Heikamp.
Gasten:
Doeke Fokkema, Willy Bouma, Albert Hoof, Jelle van der Valle en Jelle Boerema.

Sieds, Wopke en Willy zijn met auto gereisd.
Albert Hoof, Jelle van der Valle en Jelle Boerema zijn met de brandweerauto gereisd.
De rest per vliegtuig (Austrian airways) van Amsterdam via Wenen naar Iasi.

Het doel van deze reis was de overdracht van de brandweerauto aan de gemeente Voinesti en medische apparatuur aan Dr. Mina.
Sieds, Wopke en Willy zijn donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) om 8.00 uur vertrokken.
Na 2 overnachtingen in Roudnice in Tsjechië en Gyongyos in Hongarije, arriveerden ze op zaterdag 12 mei om 21.15 uur in Iasi.
De reizigers per vliegtuig zijn zaterdag 12 mei in Iasi aangekomen.
Dit jaar is overnacht in hotel Moldova.
De brandweermannen zijn vrijdag 11 mei om 4.00 uur vertrokken. Ze hebben in Roemenië nog twee plaatsen bezocht waar in vorige jaren ook een brandweerauto door hen is afgeleverd. Ze zijn gearriveerd in de loop van dinsdag 15 mei.
De brandweermannen hebben een voorspoedige reis gehad, geen problemen bij de grensovergangen. Mogelijk dat dit een gevolg was dat de mannen in brandweeruniform gekleed waren.
Op zondag 13 mei zijn bij de Metro in Iasi inkopen gedaan voor presentjes voor de kinderen.
Het plan was een bezoek te brengen aan Schitu Stavnic, maar door het slechte weer is in eerste instantie hiervan afgezien. Iedereen kon de tijd naar eigen inzicht besteden.
Nadat het weer opklaarde zijn we alsnog richting Schitu Stavnic vertrokken.
Helaas werd het weer wederom slecht en is afgezien van een rondgang door het dorp.
Priester Emilian was aanwezig in MFC, zodat wij de pakketten voor de kinderen konden samenstellen.
Maandag 14 mei zijn we om 10.00 uur bij school in Schitu Stavnic ontvangen door de schoolkinderen. We werden weer verwelkomd met bloemen en zang.
Vervolgens zijn de presentjes overhandigd.
Met familie Burca is gesproken over de (vervolg) studie van de getalenteerde kinderen. Omdat de ouders van de betreffende kinderen niet willen meewerken, komt dit project tot op heden niet van de grond.
Doeke Fokkema informeert naar de mogelijkheden op school voor kinderen met een beperking. Het is Doeke opgevallen dat de school niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.
De familie Burca antwoord dat er (nagenoeg) geen kinderen zijn beperking(en).
We worden om 13.00 uur verwelkomd op de BSO in Voinesti voor een uitgebreide maaltijd.
Hierna keren we om +/- 16.00 uur terug naar MFC in Schitu Stavnic voor een gesprek met o.a. Priester Emilian en Dr. Mina en directeur overkoepelende scholen.
Priester Emilian overhandigd ons 2 uitgebreide rapporten van werkzaamheden

Dr. Mina kon wel een gat in de lucht springen van blijdschap toen de medische apparatuur haar werden overhandigd.
Ok was ze bijzonder blij met de overige medische artikelen die Willy haar overhandigede. Deze artikelen waren overbodig in MCL.

Telefoonnummer Roemeense collega Willy is geregeld met dr. Mina.
We brengen nogmaals de situatie aan de orde van de kinderen met een beperking. Het blijkt dat deze gevallen toch voorkomen in Schitu Stavnic. Helaas wordt hier (nagenoeg) geen aandacht aan besteed.
Mogelijk dat we dit als speerpunt opnemen voor de toekomst!?!?

Dinsdag 15 mei worden we ontvangen op het gemeentehuis in Voinesti.
Burgemeester Dobreanu doet verslag van plannen in toekomst.
Uit Schitu Stavnic hebben 2 wethouders zitting in gemeenteraad. Deze wethouders worden zowel in gemeenteraad als Schitu Stavnic gewaardeerd.
De apotheek werkt perfect en is een groot succes.
Er is behoefte aan onderhoudstimmerlui. Burgemeester zal lijst samenstellen van benodigd gereedschap.
Laarzen voor brandweermannen zal onze stichting kopen bij een bedrijf in Iasi.
Oene Pijl bedankt burgemeester Dobreanu voor warme ontvangst.
Doeke Fokkema spreekt gemeenteraad toe en overhandigd burgemeester Dobreanu een cadeau namens gemeente Tytsjerksteradiel. Met behulp van google doet Doeke geografisch verslag van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Hij promoot diverse friese producten, zoals pootaardappelen.
Ook wijst Doeke op de mogelijkheden voor studie in Leeuwarden.
Ook vandaag worden we om 13.00 uur verwelkomd op de BSO in Voinesti voor een uitgebreide maaltijd.
Hierna maken we een rondgang door het dorp.
De oude blinde vrouw van ruim 85 jaar blijkt in het afgelopen jaar te zijn overleden.

Woensdag 16 mei
Dit is de grote dag dat we de brandweerauto kunnen overdragen aan de gemeente Voinesti.
De regionale pers is aanwezig om van dit gebeuren verslag te doen.
Het stichtingsbestuur neemt ruim voor Voinesti plaats in de brandweerauto.
Met loeiende sirene arriveren we bij het gemeentehuis.
De brandweerauto wordt door de priesters ingezegend.
Nadat Oene Pijl de contactsleutels aan burgemeester Dobreanu heeft overhandigd, is de overdracht een feit.
Albert Hoof en Jelle van der Valle geven uitgebreid uitleg hoe een ander werkt, waarna een blusdemonstratie wordt gegeven.
Doeke Fokkema stuurt een verslag van dit gebeuren naar diverse media in Friesland. Een kort verslag is te zien op Omrop Fryslân.
Sieds Wobbes wordt geïnterviewd voor een verslag in de regionale krant.
Ook vandaag worden we weer verwelkomd op de BSO in Voinesti voor een uitgebreide maaltijd.
Burgemeester Dobreanu overhandigd ons allemaal een aandenken. Hij spreekt zijn enorme waardering uit voor alles wat onze stichting heeft gerealiseerd.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde reis.

FaLang translation system by Faboba